Road Show w Polsce

POWDER IGP ON TOUR w Polsce okazał się wielkim sukcesem. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za pasjonujące dyskusje
oraz pouczające warsztaty.